ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ

Ποσοστό συμμετοχής 100% Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ

Ημερομηνία Έργου

Από 11/2010 έως 12/2010

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία