ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έργου

Από 09/2009 έως 10/2009

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία