ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ

Το έργο έχει υλοποιηθεί. Η μελέτη αφορούσε τον ηλεκτροφωτισμό των εσωτερικών οδών νέων και υφιστάμενων (οχημάτων και πεζών), των χώρων στάθμευσης και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των δυο νέων φυλακίων στις κεντρικές εισόδους-εξόδους του οικοπέδου. 

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ

Ημερομηνία Έργου

Από 05/2007 έως 8/2009

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία