ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΥΖΙ ΛΕΡΟΥ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΥΖΙ ΛΕΡΟΥ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ημερομηνία Έργου

Από 02/2004 έως 11/2007

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία