ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Apartment

Περιγραφή Έργου

 Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΕΛΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΒΕΤΑ PLAN AEM

Ημερομηνία Έργου

Από 05/1998 έως 06/1998

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία