ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Το έργο έχει υλοποιηθεί. Η μελέτη περιελάμβανε την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού πεζοδρόμων και  οδών κίνησης οχημάτων, την άρδευση των χώρων πρασίνου και την αποχέτευση των ομβρίων της περιοχής.

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

Ημερομηνία Έργου

Από 05/1999 έως 06/1999

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία