ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΚΕΡΟΣ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΚΕΡΟΣ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ

Ημερομηνία Έργου

Από 01/2002 έως 05/2002

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία