ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ”

Apartment
    ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
1 Από 11/2009
έως 1/2010
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργοδότης: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης
 
2 Από 4/2006
έως 5/2006
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΚΑΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ
Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης
 
3 Από 4/2001
Έως 9/2005
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ
Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης
 
4 Από 7/2003
έως 7/2004
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Εργοδότης: ΔΗΜΟΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ. ΑΓΡΑΦΩΝ, ΙΤΑΜΟΥ, ΙΘΩΜΗΣ, ΜΟΥΖΑKIΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη
 
5 Από 3/2002
έως 1/2003
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη
 
6 Από 2/2001
έως 3/2001
ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΠΡΟΥΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΛΕΙΔΙ»
Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη
 

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία

Μοιραστείτε αυτό το έργο