ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

Ημερομηνία Έργου

Από 05/2008 έως 11/2008

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία