ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟYΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟYΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Ποσοστό συμμετοχής: 100% (συνεργάτης του γραφείου OLOGRAMMA ARCHITECTS)
Στάδια μελέτης: Προσχέδιο

Εργοδότης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ημερομηνία Έργου

02/2019

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία