ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 600 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ Σ.Μ.Υ. ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 600 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ Σ.Μ.Υ. , στο Στρ/δο ΥΠΤΓΟΥ ΚΑΒΡΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στα Τρικαλα

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - Γ2 (ΔΥΠΠΕ)/2ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Ημερομηνία Έργου

Από 01/2018 έως 05/2018

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία