ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική

Εργοδότης:

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Ημερομηνία Έργου

Από 10/2011 έως 11/2011

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία