ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ
Ποσοστό συμμετοχής: 50%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

Κ/Ξ Κ.ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑΣ - Σ.ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ

Ημερομηνία Έργου

Από 03/2004 έως 04/2004

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία