ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ)

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Σ’ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙKΩΝ 10KW)

Ποσοστό συμμετοχής 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ημερομηνία Έργου

Από 07/2009 έως 10/2010

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία