ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ποσοστό συμμετοχής: 50%
Στάδια μελέτης: Οριστική

Εργοδότης:

ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Ημερομηνία Έργου

Από 04/2000 έως 05/2000

Μοιραστείτε αυτό το έργο