ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΨΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΨΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ. Η ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία Έργου

Από 11/2002 έως 03/2003

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία