ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
(ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΜΕ (2) ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,
(1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΌ, (2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η/Μ)
Εργοδότης: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ημερομηνία Έργου

Από 07/2004 έως 11/2005

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία