ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ “ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΝΑΟΙ”

Apartment
    ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΝΑΟΙ  
Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
1 Από 11/2006
έως 10/2007
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εργοδότης: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης
2 Από 6/1995
 έως 8/1995
ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ (ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”
Εργοδότης:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Συνεργάτης
Στάδια μελέτης: Μελέτη Εφαρμογής
έχει υλοποιηθεί
3 Από 6/1994
 έως 12/1994
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν3 ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εργοδότης:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Συνεργάτης
Στάδια μελέτης: Μελέτη Εφαρμογής
έχει υλοποιηθεί
4 Από 3/1997
 έως 4/1997
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η/Μ ΕΓΚ/ΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Εργοδότης:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Συνεργάτης
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης
έχει υλοποιηθεί
     

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία