ΦΑΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΦΑΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Ημερομηνία Έργου

Από 05/2004 έως 7/2004

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία