ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

Ημερομηνία Έργου

Από 05/2010 έως σήμερα

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία