ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Apartment

Περιγραφή Έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ποσοστό συμμετοχής: 100%
Στάδια μελέτης: Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης

Εργοδότης:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ημερομηνία Έργου

Από 05/2007 έως 08/2009

Μοιραστείτε αυτό το έργο

Επιστρέψτε πίσω στην αρχική κατηγορία